Yhdessäkehittämisen asiantuntija

Kilpailuetu Oy

Liiketoiminnan haasteet ja kehittäminen

Verkkotyöpaja

Kilpailukykyä yhteistoiminnalla

Yrityksen verkostossa toteutettavalla virtuaalisella workshopilla haetaan uusia ratkaisuja liiketoiminnan haasteisiin ja kehittämiseen.  Workshopissa ideoidaan ja ratkaistaan joukkoistamisen keinoin toiminnallisia tai strategisia haasteita.

 
Hanke käynnistetään suunnittelutyöllä, jossa yhdessä määrittelemme joukkoistamisen toteutuksen, sisällön yksityiskohtineen ja
tulosten hyödyntämisen. Kenttävaiheessa osallistujat esittävät omia näkemyksiään ja ideoitaan moderoidussa virtuaalisessa
workshopissa. Verkossa tapahtuvan osallistamisvaiheen jälkeen asiakkaalle tuotetaan syntyneestä aineistosta analyysi ja toimenpideehdotukset.
Tulosten raportointipalaverissa päätämme toteutettavista toimenpiteistä.

Verkkotyöpaja

Voimavarat käyttöön

Osallistamme ja sitoutamme henkilöstöä etsimällä vastauksia ja ratkaisuja haasteisiin, esimerkiksi:
- Myynnin ja markkinoinnin kehityshaaste! Millä toimenpiteillä parannamme myyntiämme ja markkinointiamme?
- Miten saamme pidettyä nykyiset asiakkaamme tyytyväisinä ja aktiivisina?
- Mitkä ovat suurimmat myyntiämme rajoittavat esteet ja miten ne poistamme?
- Koronapandemia vaikuttaa myyntimme monella tavoin. Miten se vaikuttaa ja millä keinoilla sen voitamme?

Henkilökunnan workshop

Sidosryhmien workshop

Yhteistyökumppanit, asiakkaat, toimitusketju ja sidosryhmät haastetaan kehittämään myyntiä ja markkinointia. Esimerkkejä
mahdollisista haasteista: 

- Mitä yhteisiä toimenpiteitä voimme tehdä myynnin kehittämiseksi ja varmistamiseksi?
- Mitkä ovat yhteistyön tai tiedonkulun pullonkauloja ja miten voimme parhaiten kehittää yhteistyötä?
- Koronapandemia vaikuttaa yhteistyöhömme monella tavoin. Mitä haasteita meillä on ja miten me selviämme niistä yhdessä?
- Tuotantoketjussamme on nyt haasteita. Miten yhdessä varmistamme, että myynti ja toimitukset eivät häiriinny?

Kilpailukykyanalyysi

Verkkotutkimus

KILPAILUKYKY-ANALYYSI

Analyysin perusteella tunnistamme asiakkaiden ostopäätösmotiivien tärkeysjärjestyksen ja markkinoilla toimivien kilpailijoiden
heikkoudet ja vahvuudet niissä. Tavoitteena on tunnistaa suurimman hyödyn tuottavat ja kilpailuasemaa vahvistavat konkreettiset
kehitystoimet ja kohdentaa liiketoiminnan resurssit näiden tavoitteiden saavuttamiseen.

Uusilla markkinoilla kilpailukykyanalyysiä hyödynnetään kilpailijoiden heikkouksien ja vahvuuksien tunnistamiseen. Markkinoilta
haetaan asemaa, jossa asiakastarve on vahva, mutta kilpailijoiden heikko suoriutuminen avaa myynnille mahdollisuuksia.
Kilpailukykyanalyysin voi toteuttaa myös kansainvälisillä markkinoilla. Startup -yrityksillä analyysi kohdennetaan potentiaalisten
asiakkaan nykyisiin ja vaihtoehtoisiin ratkaisuihin ja tarpeisiin, mahdollisesti pelkkänä ostomotiivianalyysinä.

Ota yhteyttä

KILPAILUETU OY
Pikku-Liisantie 4
15500 Lahti
puhelin 0500 694 144
lassi.ojala@tutkimukset.fi